A Coutada 7, Cumiar, Ponteareas, 36893 Pontevedra
(+34) 986 65 43 38 - ola@eidodorei.com

Aviso Legal

De conformidade co Artigo 10 da Lei 34/2002 de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico e a Lei 56/2007, do 28 de decembro, de Medidas de Impulso da Sociedade da Información, ponse en coñecemento o seguinte:

1. Titularidade.

Este Sitio web (en diante Web) é propiedade de Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> con número de NIF/CIF: 36.07.07.95-X, e domicilio social na Coutada 7, 36.893 Cumiar-Ponteareas (Pontevedra), teléfono: 986 654 338 e correo electrónico: “Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.” e está constituído polo Sitio web asociado ao dominio www.eidodorei.com.

2. Aceptación.

A utilización da Web atribúe a condición de Usuario e implica a aceptación de todas as condicións e termos de uso incluídos no presente Aviso Legal.

Recoméndase ás Usuarias ler atentamente este Aviso Legal de forma periódica, xa que as condicións de uso desta, recollidas no mencionado Aviso, poden sufrir modificacións.

Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> resérvase a facultade de modificar unilateralmente as condicións e termos de uso desta Web. Calquera cambio neste sentido publicarase de forma visible na Web, indicando a data da última actualización. Se vostede continúa facendo uso dos servizos prestados na Web, unha vez modificadas as condicións de uso desta, entenderase que acepta as modificacións realizadas nas mesmas.

3. Navegación, Acceso e Seguridade.

O acceso e navegación nesta Web supón aceptar e coñecer as advertencias legais, condicións e termos de uso contidas nela. Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> realiza os máximos esforzos para que a navegación se realice nas mellores condicións e evitar os prexuízos de calquera tipo que puidesen ocasionarse durante a mesma.

A Titular non se fai responsable dos prexuízos, de calquera índole, que puidesen ocasionarse ás persoas Usuarias pola utilización doutros navegadores ou versións distintas dos navegadores para os que foi deseñada a Web.

4. Obrigas da persoa Usuaria.

4.1 Obriga de facer un uso correcto da Web.

As condicións de acceso e uso desta Web están supeditadas á legalidade vixente e aos principios de boa fe e uso lícito por parte da Usuaria da mesma, quedando prohibido, con carácter xeral, calquera tipo de actuación en prexuízo de Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> , e contraria ao presente Aviso Legal.

A Usuaria comprométese a utilizar este servizo sen incorrer en actividades que poidan ser consideradas ilícitas ou ilegais, que infrinxan os dereitos de Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> , ou de terceiros, ou que poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a Web ou impedir a normal utilización desta por parte doutras Usuarias.

4.2 Prohibicións.

Queda prohibido o uso desta Web con fins ilegais ou non autorizados, en concreto e con carácter taxativo:

- Calquera forma de violación dos dereitos de terceiros (dereito á intimidade, dereito á propia imaxe, dereitos de propiedade intelectual e industrial etc.).

- Realizar, usando os contidos desta Web, calquera tipo de publicidade como envío de correos electrónicos non solicitados (spam) ou comunicación similar.

- Introducir virus informáticos, arquivos defectuosos ou calquera outro software ou programa informático que poida provocar danos ou alteracións, non autorizadas, dos contidos ou sistemas accesibles a través desta Web.

5. Propiedade Intelectual e Industrial.

O deseño do portal e os seus códigos fonte, así como os logos, marcas e demais signos distintivos que aparecen no mesmo pertencen a Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A persoa Usuaria unicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e necesita autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuílos ou exercer calquera dereito pertencente ao seu titular.

6. Responsabilidade dos Contidos .

Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> resérvase o dereito para realizar cambios na Web sen aviso previo/previo, ao obxecto de manter actualizada a súa información, engadindo, modificando, corrixindo ou eliminando os contidos publicados ou o deseño da Web.

Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> non será responsable do uso que terceiros fagan da información publicada na Web, nin tampouco dos danos sufridos ou perdas económicas que, de forma directa ou indirecta, produzan ou poidan producir prexuízos económicos, materiais ou sobre datos, provocados polo uso da devandita información.

7. Reprodución de Contidos.

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos publicados na Web.

8. Seguridade.

Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> comprométese a establecer as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados, e alcanzar o nivel de seguridade desexable na navegación da Web. Así mesmo, resérvase o dereito para acometer suspensións puntuais de carácter temporal para realizar operacións de mantemento do sitio web.

9. Menores de idade.

A Web dirixe os seus servizos a usuarios maiores de 18 anos. Os menores desta idade non están autorizados a utilizar os nosos servizos e non deberán, por tanto, enviarnos os seus datos persoais. Informamos de que, se se dá tal circunstancia, Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei> non se fai responsable das posibles consecuencias que puidesen derivarse do incumprimento do aviso que nesta mesma cláusula se establece.

10. Comunicacións.

Para calquera comunicación que fose preciso efectuar deberase de enviar un correo electrónico a: "Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo." ou comunicación escrita dirixida a:

Responsable: Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei>

Dir. postal: A Coutada 7, 36.893 Cumiar-Ponteareas (Pontevedra)

11. Lei Aplicable e Xurisdición.

A Lei aplicable en caso de disputa ou conflito de interpretación dos termos que conforman este aviso legal, así como calquera cuestión relacionada cos servizos da presente Web, será a Lei española. Calquera controversia que poida derivarse do acceso ou da utilización desta Web será competencia dos Tribunais Españois.

Mª Cristina Pérez Pérez < Hostal Eido do Rei>